O NÁS

EP POWER MINERALS CZ

EP Power Minerals CZ, a.s. (EPPM CZ) je dceřinou společností německé EP Power Minerals GmbH (EPPM DE), která je globálním leaderem v oblasti vedlejších energetických produktů, abraziv, odpadů, recyklace a rekultivace. Obě společnosti jsou součástí Energetického a průmyslového holdingu, a.s. (EPH).

EPPM CZ obchoduje s vedlejšími energetickými produkty (VEP) a příbuznými komoditami z jednotlivých teplárenských společností skupiny EPH (Plzeňská teplárenská, a.s., Elektrárny Opatovice a.s. a United Energy, a.s.). Zároveň realizuje kompletní obchodní činnost, tedy nákup, prodej a volné obchodování na trhu včetně dopravy a dispečerské služby.

V oblasti vedlejších energetických produktů se zabývá prodejem popílků, energosádrovce, strusky a granulátů. Uvedené produkty jsou certifikovány jako stavební výrobky a splňují veškerá technická, ekologická a zdravotní kritéria dle platné legislativy. Všechny uvedené komodity jsou přepravovány nákladními automobily a po železnici v rámci vlastních přepravních společností ze skupiny EPH.

Obchodní činnost s vedlejšími energetickými produkty byla v rámci společnosti EP Resources ukončena. Ta aktuálně obchoduje s černým i hnědým energetickým uhlím, tříděnými sortimenty a hnědouhelným multiprachem.

onas

VEDLEJŠÍ ENERGETICKÉ PRODUKTY


VEP vznikají při výrobě elektrické a tepelné energie po spalování tuhých paliv nebo během procesu odsíření spalin. Samozřejmostí je zajištění dopravy těchto materiálů automobilovou nebo nákladní vlakovou dopravou.


Nabízené certifikované produkty

  • Popílek (z klasických nebo fluidních kotlů)
  • Struska, škvára, ložový popel
  • Energosádrovec
  • Granulát, Stabilizát
  • Zemědělské hnojivo CalSulf
  • Hydraulická pojiva
  • Stabilizace a solidifikace zemin
kolaz


Využití Vedlejších Energetických Produktů

Popílky jsou využívány pro výrobu betonů, pórobetonů, cihlářské výroby, výroby cementu, suchých omítkových a zdících směsí nebo výrobu umělého kameniva, či keramického zboží.

Struska je využívána pro násyp zemních těles pozemních komunikací, zásyp opěrných konstrukcí, zásyp a obsyp liniových staveb inženýrských sítí (vodovody, kanalizace, plynovody) nebo ostřivo při výrobě cihlářských pálených výrobků.

Energosádrovec je běžně využíván při výrobě sádrokartonových desek, sádry, při výrobě cementu jako regulátor doby tuhnutí, aktivátor postupu tvrdnutí pórobetonu, nebo při výrobě omítkových směsí.

Granulát, Stabilizát je certifikovaná směs VEP a pojiva. Využívá se hlavně ke zpevnění podloží při výstavbě pozemních komunikací a jiných liniových staveb, výstavbu hrází, modelaci terénu, rekultivace území apod.

Zemědělské hnojivo CalSulf se používá pro základní hnojení sírou a vápníkem zemědělských plodin ve všech půdních a klimatických podmínkách. Lze ho doporučit především k hnojení olejnin (ozimá řepka, slunečnice, mák, hořčice, aj.) plodin náročných na síru, obilnin, jetelovin a ke hnojení zelenin, zvláště pak košťálovin.

f2

Ostatní produkty

Lupek
Používá se v původním stavu, nebo tříděný v různých frakcích jako vyrovnávací podsypový materiál pro stavby komunikací a budov, násypy, zásypy a obsypy. V původním stavu je těžený lupek štěrk s příměsí jemnozrnné hlinitopísčité zeminy.

Vodou chlazená granulovaná metalurgická struska GGBFS, Vzduchem chlazená struska ASC, Ocelová struska
Jedná se o produkty a přísady do výroby cementu a betonu.

v1

Naše společnost zajišťuje prodej suchých a vlhčených VEP vhodných pro rekultivaci ve vybraných lokalitách jak v ČR, tak i v rámci EU (dle REACH). Popis a certifikáty jednotlivých VEP poskytujeme na vyžádání. V rámci holdingu EPH můžeme doporučit case study v oblasti VEP také v Německu, Anglii, Itálii, Francii a Slovensku, kde společnost EPH působí.


NOVINKY