NOVINKY

CalSulf jako ideální hnojivo pro využití v zemědělství

CalSulf jako ideální hnojivo pro využití v zemědělství

V rámci své divize vedlejších energetických produktů dodává společnost EP Resources na trh nejen tradiční produkty, jako je popílek, energosádrovec, struska a granulát, ale také certifikované hnojivo CalSulf (síran vápenatý) na bázi energosádrovce.

Toto hnojivo se používá k základnímu hnojení zemědělských plodin sírou a vápníkem pro všechny půdní a klimatické podmínky. Díky jeho vlastnostem a ceně začíná být hojně využíváno zemědělci. Obsahuje síru ve formě síranů, čímž zvyšuje podíl ve vodě rozpustné síry v půdě, která je pro rostliny nepostradatelným biogenním prvkem.

Jemně mletý CalSulf je jedním z nejméně okyselujících zdrojů síry za nízkou cenu, schopný uvolňovat z půdy fosfor a draslík a měnit fyzikální vlastnosti půdy stejně jako jiná vápenná hnojiva.

„Ukazuje se, že po odsíření velkých elektráren a tepláren se síra stává nedostatkovým prvkem. Tento prvek přispívá ke zlepšení kvalitativních a výnosových parametrů a jeho nedostatek snižuje biosyntézu a inhibuje všechny metabolické procesy. Ideální formou je proto kombinace síry a vápna,“ vysvětluje David Hoffmann, ředitel prodeje energetických produktů.

CalSulf splňuje podmínky pro typ hnojiva 4.1 podle vyhlášky č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů, a smí být uváděn do oběhu v souladu s § 3 odst. 1 písm. a) zákona o hnojivech na základě ohlášení. Hnojivo je vedeno pod registračním číslem: O1018.
Zpět na novinky