NOVINKY

Popílek používaný ve stavebnictví a při zemních pracích

Popílek používaný ve stavebnictví a při zemních pracích

Důležitou součástí portfolia EP Resources jsou vedlejší energetické produkty, jako je energosádrovec, škvára, granulát a popílek, které jsou certifikovány jako stavební výrobky a splňují veškerá technická, ekologická i zdravotní kritéria podle platné legislativy. Nezabýváme se však pouze obchodem s těmito produkty, ale také hledáme nové přístupy k jejich využití. To se týká zejména popílku a popílkového stabilizátu, které se stále více uplatňují ve stavebnictví a při zemních pracích.

Díky vyššímu obsahu volného vápna jsou tyto popílky stále více vyhledávány stavebními firmami jako alternativa k ostatním vápenným a cementovým výrobkům. Popel je konkurenceschopný nejen cenou, ale i kvalitou.

Nejčastěji se tento produkt používá smísený se zeminou jako materiál na náspy pozemních komunikací nebo v inženýrských stavbách. Dále jej lze využít pro zpevnění základů při stavbě průmyslových hal nebo celých průmyslových parků. Naše společnost se dodávkami popela podílela na výstavbě takového průmyslového parku v Karlovarském kraji.

Přidáním našeho popílku se zlepší vlastnosti místních stavebních materiálů. To může snížit nároky na logistiku, odvoz nepoužitelné zeminy a dodávku vhodné výplňové zeminy. Zákazníci ocení pozitivní vliv využívání popela v kombinaci s místními materiály na snížení uhlíkové stopy a také dopravy v okolí stavby. Místní obyvatelé zas vnímají snížení dopravní zátěže, a tím i větší bezpečnost a nižší hlučnost.

Produkt lze také použít ve stavebnictví v případě nedostatku výplňového materiálu. Vhodným řešením je vrstvený zásyp v kombinaci s popílkem nebo stabilizátem.  Díky popílku není ve většině případů nutné kopat zeminu a využívat přírodní zdroje.
Zpět na novinky